Procapil Nedir?

SAÇ ÇAPININ BÜYÜMESİ (SAÇ ÇIKIŞ HIZINDA ARTIŞ)
Saçın çıkış hızında artma saç çapının da artmasını sağlar, özellikle tüyleşmiş saçlardaki kalınlık artışı saçın daha dolu görünmesini sağlar. Çalışma in vitro olarak yapılmıştır. Takipler saç çıkış hızındaki büyüme tespitleri saç şaftının dışarıda kalan kısmı üzerinden ilk gün,7. gün ve 14.günlerde yapılmıştır. Sonuçlar procapilin hücre proliferasyonu üzerindeki etkiyi göstermek açısından anlamlıdır.

PROCAPIL – MINOKSIDIL ÇALIŞMASI
Çalışma %1 minoxidil, % 1 procapil,% 2.5 procapil ve plasebo (ilaçsız sıvı) solüsyonlarıyla karşılaştırmalı yapılmıştır. Uygulamada örnekler ilk gün ve çalışmanın 14.günlerinde alınıp saç şaftı (kıl çapı) ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlar aşağıdaki grafikteki gibidir.
Sonuç:
Plasebo gurubun istatistiki olarak anlamlı sonuç görülmezken,% 1 Procapil ( 2 ppm procapil) kontrol gurubundan % 58 daha fazla büyüme elde edilmiş olup, % 1 minoxidil (2 ppm Minoxidil) e benzer bir büyüme gözlenmiştir. 5 ppm Biotinyl-GHK (% 2,5 Procapil solusyon) ile büyüme kontrolden (plasebo) % 121 daha fazla olmuştur. Sonuçları her iki ürününde vazodilatasyon ve hücre proliferasyonunu arttırma etkisinin önemli kanıtı olarak değerlendirilebilir.

PROCAPIL İLE ANAGEN TELEGON DEĞİŞİMLERİ
• Anajen ve telojen saçlar için T0 ile T4 ay, arasındaki fark;
• Uygulama yapılan deneklerde T0 ile T4 ay arasında göze çarpan değişiklikler gözlenmiştir.
• Anajen saçların kök kınları da kalınlaşarak ve açıkça tanımlanan hücre bazlarıyla iyileşmiştir.
• Procapil™ gurubunda kök kını saçın dış tarafının üzerine optimum dermal-epidermal yapışmayı sağlayarak mükemmel yapılanmış bazal lamina ile yüksek kalitede gözlenmiştir.
• İç kök kılıfı tarafı üzerinde ise saç şaftlı ankoraj bölgeleri gözlenmiştir.
• Aksine plasebo gurubunda bu iki bölge çok yapılanmış değildir.

procapil1
procapil2
procapil3